W 2016 roku rozpoczął się remont oraz przebudowa infrastruktury GBP w Iłowie. Jego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku biblioteki wraz z robotami towarzyszącymi. W zakresie planowanych robót znajduje się docieplanie budynku, remont dachu,wymiana stolarki okiennej. Koszt inwestycji stanowić będzie kwotę około 610.727 tysięcy złotych. Pieniądze zostały uzyskane z dotacji celowej Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach „Narodowego Programu Czytelmictwa” Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – kwota dotacji 385.665, oraz dotacji celowej z Urzędu Gminy w Iłowie – kwota dotacji 225.062. Prace będą trwały od 1 lipca do 30 listopada 2016.